Selecteer een pagina

Brinkmarkten Annen, Drenthe

Zeven prachtige markten op de mooiste Brink van Drenthe en tevens grootste Brink van Europa!

Al meer dan 25 jaar geleden opgezet en daarom is deze markt dan ook beroemd in de regio maar ondertussen ook ver daarbuiten.

volgende markt

21 april

2024

 

Algemene voorwaarden en bepalingen met betrekking tot deelname met nieuwe waren op de Brinkmarkten Annen ( Ambulante handel )

Organisatie
Brinkmarkten Annen is onderdeel van een catering- en organisatiebureau welke zich o.a. bezig houdt met het organiseren van diverse evenementen, zowel in eigen beheer als in opdracht van bedrijven en verenigingen.

Deelnemer
Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor een toewijzingsbewijs voor een standplaats heeft gekregen. Voor markten en braderieën , inschrijving KvK en WA-verzekering verplicht.
Opbouw -en afbouw tijden
Bij vrijwel alle evenementen heeft u circa 1,5 uur voor en na het evenement de tijd om op -en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijden aangehouden. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u hierover apart bericht.

Standplaatsen
Voor het opbouwen meldt u zich bij de organisatie en krijgt u een plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend. Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.

Kosten en betaling
De prijzen staan vermeld op het inschrijfformulier. Voor elk evenement geldt vooruitbetaling, dit is helaas noodzakelijk om zeker te zijn van het aantal ingeschreven deelnemers. De betaling per evenement dient 4 weken voor het evenement bij de organisatie binnen te zijn. U kunt betalen d.m.v. de toegezonden factuur, deze factuur geldt tevens als bevestiging voor het betreffende evenement.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel
Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel. Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.

Diversen
Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd. Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.

Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden.

De organisatie heeft te allen tijde het recht, deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren. In dit geval bestaat geen restitutie van betaalde inschrijfgelden.

Bij annulering wordt € 10,- administratie kosten in rekening gebracht, bij annulering in de laatste week voor het evenement worden geen gelden geretourneerd. Annuleren dient altijd schriftelijk of per mail plaats te vinden.

Indien er nog geen betaling heeft plaats gevonden, blijft de vordering bestaan. In geval van het niet verschijnen op een toegewezen evenement wordt de vordering direct uit handen gegeven.
De organisatie is niet aansprakelijk voor omzetverlies van derden.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.

Brinkmarktagenda Annen 2023

21

april

28

juli

26

mei

11

aug

9

juni

1

sept

30

juni